SUNNY TRAIL KATEGORIJA
Obavezna oprema:
- bočica ili mijeh (sa minimalno 0,5L tekućine na startu)
- prva pomoć (prvi zavoj, 2 komprese, flasteri)
- mobitel (upaljen, sa napunjenim baterijama)
- astro folija
 
Preporučana oprema:
- zviždaljka
- ruksak ili pojas oko struka
- hrana (gel, energijska pločica ...)
- topla odjeća (kapa, vjetrovka, rukavice) u slučaju lošeg vremena
- čeona lampa
 
 
FUN&RUN i URBAN TRAIL KATEGORIJA
Preporučena oprema:
- bočica ili mijeh (sa minimalno 0,5L tekućine na startu)
- hrana (gel, energetska pločica ...)
- topla odjeća (kapa, vjetrovka, rukavice) u slučaju lošeg vremena
 


1. OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U UTRCI

• U utrci mogu sudjelovati osobe koje ispune sve uvjete postavljene ovim Pravilnikom, ili dodatne uvjete postavljene od organizatora.
• Svi natjecatelji se prije utrke moraju prijaviti organizatoru, te prilikom prijave moraju omogućiti organizatoru da utvrdi njihov identitet i eventualne druge potrebne podatke. 
• Natjecatelji koji su mlađi od 18 godina mogu nastupati jedino uz pratnju roditelja te moraju uz prijavu priložiti pismenu suglasnost istih za sudjelovanje na trail utrci
• Sudjelovanje mlađima od 16 godina nije dopušteno sudjelovanje u Sunny kategoriji.
• Svi se natjecatelji natječu na vlastitu odgovornost. Prije početka utrke svi natjecatelji potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su upoznati sa svim pravilima i uputama utrke te da ih u cijelosti prihvaćaju.

2. OBAVEZE NATJECATELJA 

• Od početka do kraja utrke natjecatelji moraju nositi startne brojeve koje im je dodijelio organizator. Startni brojevi moraju biti na prsima i vidljivi tijekom cijele utrke.
• Natjecatelji ne smiju primati pomoć od drugih, osim ako izmjenama pravila ne bude drugačije odlučeno.
• Natjecatelji se moraju ponašati u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Za svako utvrđeno kršenje navedenog zakona natjecatelj će biti kažnjen sa 15 min koji će biti pridodan ukupnom vremenu natjecatelja na kraju utrke. Natjecatelj koji skupi 3 kazne radi kršenja navedenog zakona, isključuje se iz daljnjeg natjecanja.

3. OBVEZE ORGANIZATORA 

• Organizator će u kategoriji Sunny i Urban formirati po dvije okrijepne stanice na stazi i jednu na cilju dok će kategorija Fun&Run imati samo ciljnu okrijepnu stanicu.
• Ukoliko se neki od natjecatelja ozlijedi ili odustane tijekom utrke, organizator će poduzeti mjere kojima će osigurati povratak natjecatelja na cilj.
• Topli obrok nakon utrke
• Majicu/maramu/poklon utrke za sve prijavljene/uplaćene do predviđenog datuma
• HGSS/ medicinsku službu
• Označenu stazu
• Članovi organizacije i praćenja utrke mogu po vlastitoj prosudbi u slučaju potrebe za pomicanjem ili mjenjanjem staze uslijed nepredvidivih vanjskih uvjeta koji utječu na sigurnost i regularnost natjecanja promijeniti dijelove ili cijelu stazu

4. PRAVILA NATJECANJA 

Opće napomene

Utrka je pojedinačna u svim dužinskim kategorijama i na njoj sudjeluju natjecatelji u ukupnoj i ženskoj kategoriji
• Nagrade se dodjeljuju za prva tri mjesta u kategoriji, ukoliko se prijavi minimalno 3 natjecatelja za svaku pojedinačnu kategoriju te posebno u etapnoj kategoriji gdje se zbrajaju vremena iz Sunny i Urban kategorije.
• Konačni poredak natjecatelja bit će određen prema slijedećem mjerilu:
- ukupno ostvareno vrijeme sa svim kaznenim minutama.
• Natjecatelji se moraju kretati isključivo označenom stazom. Svako kraćenje rezultirati će diskvalifikacijom.Organizator će na stazi imati određeni broj kontrolnih pozicija gdje će provjeravati prolazak natjecatelja.
• Na utrci je zabranjen bilo kakav oblik tehničkog dopinga, prijevoza motornim sredstvima i sl.
• Natjecatelji su obvezni svoje smeće na utrci nositi sa sobom i odložiti ga na prikladno mjesto
• Na pojedinim dijelovima trase organizator se može odlučiti za time limit (vremenske barijere) te svi natjecatelji koji te barijere probiju bivaju isključeni iz natjecanja.
• U slučaju da liječnik ili službena osoba (organizator, voditelj natjecanja, HGSS,...) ustanovi da je natjecatelj ozlijeđen, tj. onemogućen nastaviti natjecanje, biti će isključen iz utrke.

Obavezna oprema

• Natjecatelji moraju imati opremu koju propisuje organizator. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke, neposredno prije starta i nakon završetka.
• Za svaki nedostajući dio propisane opreme, ukupno ostvarenom vremenu natjecatelja bit će pridodano 15 kaznenih minuta.
• Organizator ne odgovara za osobnu opremu natjecatelja koju sami oštete ili izgube.

Uvjeti za diskvalifikaciju natjecatelja 

• Svi natjecatelji moraju se u potpunosti pridržavati pravila, u suprotnom će biti isključeni iz natjecanja ili kažnjeni odgovarajućom vremenskom kaznom u skladu sa procjenom organizatora.
• Za svako nesportsko ponašanje, uništavanje okoliša ili opreme (bilo opreme organizatora, bilo opreme drugih natjecatelja) natjecatelj će biti isključen iz utrke. Natjecatelji su za svoje ponašanje tijekom utrke kazneno, materijalno i moralno odgovorni na temelju važećih zakona u Republici Hrvatskoj.

Žalbe

• žalbe natjecatelji moraju podnijeti organizatoru u pisanom obliku najkasnije 15 minuta po objavi neslužbenih rezultata utrke. Žalbe podnijete nakon isteka roka neće biti uvažene čak i ako su opravdane. Službeni rezultati su konačni.

5. ZAVRŠNE ODREDBE 

• Pravo tumačenja ovoga pravilnika ima organizator.
• Natjecatelji su suglasni da se cjelokupni filmski i fotografski materijal iskoristi u medijima s namjenom promocije utrke.
• Sponzorima i pokroviteljima natjecatelja dopušteno je oglašavanje na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja, osim na prostoru namijenjenom startnom broju (prsa i leđa, kaciga te bicikl). Također je zabranjeno oglašavanja sponzora i pokrovitelja natjecatelja na ostaloj opremi koju priskrbljuje organizator (čamci, vesla, pojasevi za spašavanje...).
• U slučaju odustajanja organizator ne vraća uplaćenu startninu. Natjecatelj u tom slučaju ima pravo na podizanje svog startnog paketa, osobno ili putem ovlaštenog posrednika isključivo na dan utrke.
• Organizator utrke zadržava pravo izmjene pravila. O svim izmjenama natjecatelji će biti pravodobno obaviješteni na našoj internetskoj stranici ili na brifingu prije utrke